Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

RSS
The Centre for development of the South-East planning region South-East region
The Centre for developme...
СЮЗО
СЮЗО
Interreg-IPA CBC
Interreg-IPA CBC
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Leaflet_MK_ENG_p2
Leaflet_MK_ENG_p2
Leaflet_MK_ENG_p1
Leaflet_MK_ENG_p1
Project logo
Project logo
Kick off meeting of the team
Kick off meeting of the ...
Kick off meeting of the team
Kick off meeting of the ...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
BG_ENG_leaflet_page1
BG_ENG_leaflet_page1
BG_ENG_leaflet_page2
BG_ENG_leaflet_page2
Training in Macedonia (6th andd 7th July 2017)
Training in Macedonia (6...
Training in Macedonia (6th andd 7th July 2017)
Training in Macedonia (6...
 
 
„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.