Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Оползотворяване на биоразградими отпадъци в Благоевград

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на община Благоевград Атанас Камбитов подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на анаеробна инсталация за преработка на биоразградими отпадъци.

10 млн.лв. инвестиция в за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Петрич

Стойността на проекта е 10 313 535, 20 лева с ДДС. Министерството отправи покана към 118 общини покрити от 26 регионални депа да кандидатстват за изграждане на подобни инсталации с финансиране от Оперативна програма „Околна среда”.

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна"

Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"

Министърът на околната среда и водите – Нено Димов, кметът на община Сандански -Кирил Котев и кметовете на общините Кресна и Струмяни подписаха договор за проектиране и изграждане на две инсталации за обработка на отпадъци.

Община Костинброд е водеща община в проектирането и изграждането на инсталации на обща стойност 17 399 308,80 лв.

На официална церемония, проведена на 04.06.2018 г., министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на общините Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге от „Регионално сдружение за управление на отпадъци“ – регион Костинброд подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ за проектиране и изграждане на четири инсталации за преработка на отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.