Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Проектът „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ бе представен в гр.Струмица, Македония

Водещият партньор Център за развитие на Югозиточния планов регион в Македония на 7/02/2017 (вторник) в бизнес залата на хотел Сириус в гр. Струмица, Македония проведе първа пресконференция.

 

На пресконференцията пристъстваха представители на медиите и официални гости, които се запознаха с целите и дейностите по проекта.

Направена бе презентация за ползите от домашното компостиране от г-жа Жулиета Гюркова, директор на Центъра за развитие на Югоситочния планов регион в Македония.

Предоставени бяха инофрмационни материали по проекта.  

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.