Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Първото обучение по проекта ще се проведе на 6 и 7 Юли в гр. Струмица, Македония

Водещият партньор по проекта  „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ ще е домакин на първото обучение предвидено по проекта.

 

На 6 и 7 юли 2017 г. /четвъртък и петък/ в заседателната зала  на х-л „Сириус”, гр. Струмица.

Обучението ще протече в четири модула,лекторите по които ще са експерти от България и Македония.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.