Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Успешно първо обучение по проекта „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ се проведе в гр. Струмица, Македония

На 6 и 7 юли в гр. Струмица, Македония се проведе първото обучение по проекта

 

Сдружение на Югозападните общини, съвместно с Центъра за развитие на Югоизточния планов регион на Македония, организира двудневно обучение по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“.

Активно участие взеха общински служители от двадесет и седемте целеви общини.

  

Обучението се състоя в четири модула, като лектори бяха експерти от България и Македония. Целта им бе да въведат бенефициентите в същността на компостирането – в технически и правен аспект.  Македонските участници оцениха опита на българските си колеги и инициираха полезни и практични дискусии. Участниците бяха разделени в работни групи според сходни характеристики на общините, като анализираха моментната ситуация в общините с нейните силни и слаби страни, определиха какви са опасностите и какви са възможностите им и  разработиха работни планове и предложения за прилагане процеса на компостиране както в домашна среда, така и на общинско и регионално равнище.

  

През месец август предстои да бъде обявена публичната покана за предоставяне на 800 компостера за домашна употреба и да стартират общинските информационни дни на компостирането.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.