Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Стартира кампанията на СЮЗО за предоставяне на компостери за домашна употреба

Информационните дни на домашното компостиране в целевите общини по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ преминават при изключително голям интерес.

На всеки информационен ден, експертите на СЮЗО запознават присъстващите граждани с процеса на компостиране в домашни условия, обясняват защо трябва да се компостира, как да се прави успешно, какви отпадъци могат и какви не могат да се компостират, дискутират видовете компостиране и подходящите начини за прилагане на процеса. По време на срещите се излъчват видео материалите, изработени по проекта и се демонстрират съдове за домашно компостиране, които се предоставят безвъзмездно на желаещите граждани от съответната община.

До момента са проведени срещи и са предоставени компостери в общините Сатовча, Гърмен, Белица, Разлог, Банско, Гоце Делчев. 

Предстои провеждането на информационни дни в Сандански, Струмяни, Кресна, Рила и Благоевград. 

 

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.