Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Първи готов компост от кампанията за домашно компостиране на биоразградими отпадъци

С първи готов компост се похвалиха участници в кампанията за домашно компостиране на Сдружение на Югозападните общини.

 

Готовият продукт притежава всички необходими качества за подхранване на зеленчуците и цветята във всеки двор и то без използването на изкуствени торове и препарати. Резултатите са впечатляващи!

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.