Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

С пресконференция на 23-02-2017 СЮЗО представи проекта в гр. Благоевград

На 23-02-2017г. от 10:30ч. в конферентната зала на х-л "Монте Кристо" в гр. Благоевград, СЮЗО представи проекта "Компостирай" пред регионалните медии.

Първа среща на екипа по проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“

На 24 януари 2017 в гр. Струмица от 13:00 в офиса на водещия партньор Център за развитие на Югоизточния планов регион в Македония  се проведе първата среща на екипа по трансграничния проект.

Проектът „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот“ бе представен в гр.Струмица, Македония

Водещият партньор Център за развитие на Югозиточния планов регион в Македония на 7/02/2017 (вторник) в бизнес залата на хотел Сириус в гр. Струмица, Македония проведе първа пресконференция.

СЮЗО и Центъра за развитие на Югоизточен планов регион, Македония подписаха договор с МРРБ за финансова помощ за популяризиране на домашното компостиране в трансграничния регион

На 19 Октомври 2016г. на церемонията в София, Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов връчиха договора.

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.