Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Вториот работен состанок на тимот - Бугарија

На 6/7/2017 во канцелариите на Здружение на Југозападни Општини во Р.Бугарија се одржа вториот работен состанок на тимот за проектот “Размислуваме за компостирање-Посветени на одржување на животната средина”

 

Проектот е ко-финансиран од Европска Унија преку Интерег – ИПА програма за прекугранична соработка Македонија – Бугарија 2014-2020 со број на договор CB006.1.11.013.

На средбата, претставниците на Здружението и партнерот Центар за развој на Југоисточен плански регион Македонија ги дискутираа престојните проектни активности – информативните кампањи и обуки. Направена беше и општа оцена на проектните иницијативи до моментот.

 

Како резултат на овој состанок се оствари надзор и контрола на процесот на развитокот на проектот во согласност со претходните временски рамки: Се коментираше развитокот на проектот и достигнатите индикатори за оваа етапа, се определија потенцијалните и реални проблеми и се оптимизираше стратегијата за активностите на проектот.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.