Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Првата обука за проектот ќе се спроведе на 06 и 07 јули во Струмица, Македонија.

Лидер партнерот на проектот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир” ќе биде домакин на првата обука предвидена согласно проектот.

 

На 6 и 7 јули 2017 година (четврток и петок) во салата за состаноци во Хотел “Сириус” Струмица.

Обуката ќе содржи четири модула, и секој модул ќе биде презентиран од експерти кои се се од Бугарија и Македонија.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.