Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Дводневна обука во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање“

На 06.07.2017 и 07.07.2017 во Хотел Сириус, Струмица се одржа дводневна обука во рамките на проектот

 

"Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" кој се имплементира од страна на Центарот за развој на Југоисточен плански регион како лидер партнер и Асоцијација на Југозападни Општини од Р.Бугарија како проектен партнер. Проектот е ко-финансиран од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија.

 

Обуката се состоеше од четири модула презентирани од експерти од Р. Македонија и Р. Бугарија.

Целта на оваа обука беше запознавање на учесниците со проектот, компостирањето, процесот на компостирање, видови на компостери, историјата и потеклото на истите како и придобивките од компостирањето.

 

Учесници на обуката беа претставници од општините од Југоисточен Регион на Р. Македонија како и претставници од Р. Бугарија.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.