Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Финална Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир”

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 11.01.2017 во Бизнис салата во Хотел "Сириус" во Струмица со почеток во 11:00 часот ја одржа Финалната прес конференција во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" финансиран од од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006.

 

Финалната прес конференција се одржа по повод запознавање на јавноста со реализираните проектни активности и изработената „Студија за анализа на потенцијалите за компостирање во домашни услови во Југоисточниот плански регион".

Проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" се имплементираше 15 месеци со основна цел преку подигање на јавната свест кај граѓаните за бенефитот од компостирање да се заштити животната средина.

Со имплементацијата на проектот, во Југоисточниот плански регион компостери добија 400 домаќинства, а граѓаните кои добија компостери беа запознаени со процесот на компостирање преку организираните Инфо денови во секоја општина, како и брошурите за компостирање кои им беа доделени. Беше креирано и емитувано видео за проектот и за компостирањето на регионалните телевизиски станици со цел подигнување на јавната свест и промовирање на придобивките кои луѓето и животната средина ќе ги добијат со компостирањето.

Во рамките на оваа прес конференција, Раководителот на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Г-а Жулиета Ѓуркова, накратко ги презентираше постигнатите резултати од проектот, активностите кои беа спроведени и изработената „Студија за анализа на потенцијалите за компостирање во домашни услови во Југоисточниот плански регион".

Во продолжение на настанот следуваа прашања и дискусија со присутните за споделените информации за проектот.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.