Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

Вториот работен состанок на тимот - Бугарија

На 6/7/2017 во канцелариите на Здружение на Југозападни Општини во Р.Бугарија се одржа вториот работен состанок на тимот за проектот “Размислуваме за компостирање-Посветени на одржување на животната средина”

Прва Прес Конференција за проекот “Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир”

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион на ден 07.02.2017 во Бизнис салата во Хотел Сириус во Струмицасо почеток во 12:00 часот ја одржа својата прва прес конференција во рамките на проектот "Размислуваме за компостирање – Посветени на одржување на органскиот синџир" финансиран од од Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија CCI No 2014TC16I5CB006.

АЈЗО и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, Македонија потпишаа договор со МРР на Р. Бугарија за популаризирање на домашното компостирање во прекуграничниот регион

На 19 октомври, 2016 година во Софија, Р. Бугарија Заменик министерот за регионален развој и јавни работи Деница Николова и Заменик министерот за локална самоуправа, Љупчо Пренџов го врачија договорот.

„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.