Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

За проекта

Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

Код на проекта: CB006.1.11.013

Приоритет: 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район

Времетраене на проекта (в месеци): 15

Стойност на договора: 117164.41 €

Съфинансиране от ЕС: 85.00 %

Начална дата на проекта: 18.10.2016

Крайна дата на проекта: 18.01.2018

Област на въздействие: 085 Опазване и подобряване на биоразнообразието, опазване на природата и зелена инфраструктура

Резюме на проекта:

Целта на проекта е да повиши обществената информираност за опазването на околната среда и природните ресурси, преработвайки органичните отпадъци в органична тор/компост в трансграничния регион.

В периода на изпълнение на проекта ще бъде създаден рекламен клип/видео – демонстрирайки концепцията за компостиране (чрез използването на контейнерите за компостиране и ползата им за домакинствата) видеото също така ще послужи и за популяризирането на проекта. Не обработеното видео заснетото по време на продукцията ще бъде използвано за изработването и на кратко телевизионно съобщение, за да се предизвика интерес у заинтересованите домакинствата за да имат възможност да получат и използват контейнери за компостиране, които ще бъдат доставят по проекта. В рамките на проекта ще бъде подготвена и отпечатена брошура за всеки гражданин който ще получи контейнер за компостиране, брошурата ще бъде предоставена и на всички присъстващите на събитията по проекта. По време на информационата кампания ще бъдат предоставени самите компостери на участниците в проекта, съшо така ще бъде направено обучение за използването им. Проучванията, които ще бъдат изготвени в рамките на настоящия проект ще предоставят информация за възможностите за компостиране в трансграничния регион.

По време на изпълнението на дейностите по проекта, общините от двата региона ще бъдат приобщени към идеята и ще станат част от процесите и обучението, получавайки информация за ползите от компостирането и разделното събиране на отпадъците от гражданите.

Този проект има за цел да покаже, че опазването на околната среда е един от основните приоритети на региона, използването на органичните отпадъци по начин, който не само ще намали замърсяването, но ще подобри и качеството на живот чрез производството на органичен компост. Повишаване на обществената информираност и примерът, който трябва да се даде на гражданите на региона е основната полза от този проект.

Видео за проекта: Вижте клип за компостирането тук.

Партньори
Водещ партньор: ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОНИЯ ПЛАНОВ РАЙОН

Контакт:
Ул. „Боро Джони“ №10
2400 Струмица
T. +389-34-340-139
Ф. +389-34-340-139
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www: www.rdc.mk/southeastregion/index.php/en/

Партньор: СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИЕ ОБЩИНИ


Контакти:
Ул. „Тодор Александров“ №23, офис 32
2700 Благоевград
T.+359-73-882-275
Ф.:+359 -73-882-681
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www: www.aswm.net

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.