Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот - МК

RSS
The Centre for development of the South-East planning region South-East region
The Centre for developme...
СЮЗО
СЮЗО
Interreg-IPA CBC
Interreg-IPA CBC
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Press conference in Macedonia
Press conference in Mace...
Leaflet_MK_ENG_p2
Leaflet_MK_ENG_p2
Leaflet_MK_ENG_p1
Leaflet_MK_ENG_p1
Project logo
Project logo
Kick off meeting of the team
Kick off meeting of the ...
Kick off meeting of the team
Kick off meeting of the ...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
Press conference in Bulgaria
Press conference in Bulg...
BG_ENG_leaflet_page1
BG_ENG_leaflet_page1
BG_ENG_leaflet_page2
BG_ENG_leaflet_page2
Training in Macedonia (6th andd 7th July 2017)
Training in Macedonia (6...
Training in Macedonia (6th andd 7th July 2017)
Training in Macedonia (6...
 
 
„Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“
Проектот е финансиран од Програмата за прекугранична соработка Р. Бугарија – Р. Македонија" 2014 - 2020
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Веб страната е кофинансирана од ЕУ преку ИПА Програмата за прекугранична соработка Интеррег - ИПА Р. Бугарија – Р. Македонија CCI 2014TC16I5CB006.
Оваа страница е создадена со помош на Европската Унија. За содржината на публикациите се целосно одговорни партнерите - Асоцијацијата на Југозападни општини, Бугарија и Центарот за развој на Југоисточниот плански регион во рамките на проектот „Размислуваме за компостирање - Посветени на одржување на органскиот синџир“ со референтен број CB006.1.11.013 и на никаков начин не може да се претпоставува дека содржината ги рефлектира гледиштата на Европската Унија.