Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот

С пресконференция на 23-02-2017 СЮЗО представи проекта в гр. Благоевград

На 23-02-2017г. от 10:30ч. в конферентната зала на х-л "Монте Кристо" в гр. Благоевград, СЮЗО представи проекта "Компостирай" пред регионалните медии.

 

Екипът на Сдружението представи проекта и дейностите, които предстоят, предостави материали на присъстващите представители на медиите и отговори на въпросите им.

 

 

Проектът предизвика интерес и екипът му с радост отговори на възникналите въпроси.

Госпожа Любица Томова, Изпълнителен директор на СЮЗО и ръководител на екипа по проекта, даде интервю за БНР Благоевград, БТА, радио Фокус и др.

Пресконференцията се излъчваше и на живо в интернет

„Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“.  
Проектът е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  - Македония“ 2014 – 2020 г.
Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

Уеб страницата е съфинансирана от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България-Македония CCI 2014TC16I5CB006.
Тази страница е създадена с помощта на Европейския съюз. За съдържанието на публикациите са изцяло отговорни партньорите - Сдружение на Югозападните Общини, България и Център за развитие на Югоизтония планов район по проект „Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот“ с референтен номер CB006.1.11.013 и по никакъв начин не може да се предполага, че съдържанието отразява позициите на Европейския съюз.